המאפיינים השכיחים בחולי תסמונת האיקס השביר

אלו הם המאפיינים השכיחים בחולי תסמונת האיקס השביר:

• לקות קוגנטיבית
• מאפיינים פסיכיאטרים
• מאפיינים גופניים ובעיות ברקמות החיבור
• מאפיינים אוטיסטים וביישנות חברתית
• חוסר ויסות חושי
• ליקויים שפתיים

מה משמעות המילה "פיגור"?

ליקוי שכלי וקשיים ביכולת ההסתגלות מאפיינים אנשים עם איקס שביר ומופיעים בדרגות חומרה שונות. בגילאים הצעירים הקשיים מתחילים כאיחור התפתחותי כללי, בתחומי ההתפתחות השפתית, המוטורית והחברתית. בהמשך, הקשיים מתבטאים בליקויי למידה ובמיומנויות הסתגלותיות בתחומים נוספים: 

• תקשורת- היכולת להבין ולבטא אינפורמציה מילולית, כתובה, שפת הסימנים, סמלים גראפיים וכדומה. כולל היכולת להבין או לקבל דרישות, רגשות, מחמאות ודחיות. 
 •עזרה עצמית- כולל שירותים, אכילה, לבוש, היגיינה רחצה וכדומה.
• מיומנויות של חיי יום- יום- טיפול בהכנת אוכל, קניות, משק בית, שמירה על רכוש, סדר יום, התמצאות בבית ובסביבה הקרובה, בחירה עצמית וכדומה.
• מיומנויות חברתיות- קשרים חברתיים עם אחרים כולל יוזמה, פעילות גומלין וניתוק קשר, תגובות מתאימות למצבים חברתיים, זיהוי רגשות, קבלה ומתן פידבק חיובי ושלילי, ציות ושמירה על החוקים וכדומה.
• שימוש במשאבים קהילתיים- ניצול מתאים של מקורות קהילתיים, שימוש בתחבורה ציבורית, קניות, קבלת שרות משירותים קהילתיים – מרפאה, קולנוע, תיאטרון, שירותים ציבוריים, בנק, בית ספר, מתנ"ס וכדומה.
•  הכוונה עצמית- יכולת להפעיל מנגנוני שיפוט וביקורת, קבלת החלטות, ריסון דחפים, הימנעות מסכנה, הגנה עצמית וכדומה.
• בריאות ובטיחות- שמירה על הבריאות, זיהוי מצב של מחלה, אוכל לא מתאים, שיקולי בטיחות בסיסיים כמו חציית כביש, היגררות אחרי חברה לא מתאימה, הקפדה בנושאים מיניים, בדיקות תקופתיות וכדומה.
• תפקודים עיוניים- יכולות בתחומי הקריאה, כתיבה וחשבון או תחליפים המשמשים את האדם בחיי היום-יום.
• ניצול שעות הפנאי- בחירת ניצול שעות הפנאי משקפת את יכולת הפרט העדפות אישיות בהתאם לגילו ולנורמות התרבותיות המקובלות. יוזמה אישית, השתתפות בפעילות חברתית בבית או מחוץ לבית.
• תעסוקה- מתייחס להרגלי עבודה, יכולת להתייחס לזמן ולמקום, להבין הוראות, לקבל ביקורת, לשפר ביצוע, להסתדר עם כסף, לעבוד בשיתוף פעולה וכדומה.

ההגדרה ע"פ האגודה האמריקאית לפיגור שכליי, מתוך אתר פיגור

צור קשר
loading

1-700-70-80-43


xshavir@gmail.com